Eiddo Masnachol yn Nhorfaen

 ++++++ DOD YN FUAN ++++++

 Mae Torfaen yn cynnig dewis eang o eiddo masnachol ar gyfer pob math o fusnesau ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod cyfleuster chwilio Eiddo Masnachol newydd ar gyfer Torfaen yn DOD YN FUAN!!

Yn y cyfamser os oes gennych ymholiad am eiddo masnachol sydd ar gael i fusnesau yn Nhorfaen                                     yna cysylltwch â thîm Economi a Mentergarwch Torfaen

 Gallwch hefyd glicio ar y dolenni cyswllt isod i ddarganfod mwy am y cyfleoedd cyffrous yn: 

Technium Springboard at night

Springboard Business Innovation Centre~Wales, Llantarnam Park, Cwmbran