Dod o hyd Busnesau Lleol

Parc Busnes ARD

Yn cynnwys dau deras o unedau warws/diwydiannol gydag ardal llwytho a throi cyffredin.  Mae rhaniad mewnol yr unedau’n amrywio, serch hynny, yn safonol, mae’n cynnwys 10% o gynnwys swyddfa a thoiled/ystafelloedd atodol i du blaen yr uned, gydag ardal warws i’r tu cefn.

Mae Parc Busnes ARD ar Ystâd Ddiwydiannol y Meysydd Polo, 1 filltir i’r de ddwyrain o Bont-y-pŵl.  Mae’r Ystâd yn hawdd ei chyrraedd, wedi ei chysylltu i gyffyrdd 25A a 26 yr M4, tua 7 milltir i’r de, gan ffordd ddeuol yr A4042

Cyfeiriad:

Ystâd Ddiwydiannol y Meysydd, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0SW

Lleoliad

Pontypool

Cyfeirnod Grid

ST 29837 99642

Property Type

Industrial

Dosbarth

Unknown

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Cushman and Wakefield

Cyfeiriad:

2 Marchmount House, Dumfries Place, Caerdydd, CF10 3RJ

E-bost cyswllt

Ffon:

02920 262200