Dod o hyd Busnesau Lleol

8 Windsor Road

Eiddo masnachol i’w osod, siop â thu blaen dwbl gyda llawr gwaelod yn cynnwys:- siop, swyddfa ar wahân, cegin a thoiled.  Ar y llawr cyntaf mae yna 4 swyddfa arall a thoiled ar wahân.  Wedi ei leoli ar heol brysur, mewn cyflwr ardderchog. Awgrymir cael golwg

Cyfeiriad:

Tref Gruffydd, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 5HY

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Retail

Dosbarth

A1

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Freehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Davis & Sons

Cyfeiriad:

20 Cambrian Road, Casnewydd, NP20 4AB

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 243515