Dod o hyd Busnesau Lleol

12 a 13 Russel Street

Mae’r eiddo o dan sylw yn cynnwys adeilad ar gornel a phen teras ar Russell Street a New Street. Mae’r eiddo ar lefelau llawr gwaelod a llawr cyntaf ac mae ei weddluniau wedi eu gwneud o friciau traddodiadol gyda gorffeniad o rendrad esyth o dan do llechi ar oleddf. Mae gan yr eiddo gymysgedd o ffenestri gwydr sengl a dwbl trwyddo.

Mae’r eiddo o dan sylw ar y brif ffordd fasnachol trwy Bontnewydd, un o faestrefi Cwmbrân.  Mae gan Bontnewydd ganolfan siopa a busnes leol gyda chymysgedd o fusnesau gan gynnwys siop Premier, Ladbrokes, Cwmnïau Yswiriant a Chyfrifwyr

Cyfeiriad:

Pontnewydd Cwmbrân Torfaen

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Retail

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

112

Maint (troedfedd sgwâr)

1205

Argaeledd

For Sale

Daliadaeth

Freehold

Pris Rhydd-ddaliad

£150000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444