Dod o hyd Busnesau Lleol

125 Heol Osbourne

Mae’r eiddo’n rhan o eiddo mwy sydd â Fferyllfa’r Co-Op ar y llawr gwaelod tra bod mynediad i’r lloriau uwch trwy ddrws sengl o Heol Osbourne.  Mae gan y llawr cyntaf dair ystafell ar wahân gyda mynediad o goridor i’r cefn ynghyd â chegin fach gyda thoiled.  Ar yr ail lawr mae yna ofod cynllun agored.  Mae goleuadau stribed trwy’r eiddo ac mae mesuryddion ar wahân ar gyfer trydan.

Cyfeiriad:

Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6LT

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Office

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

147

Maint (troedfedd sgwâr)

1578

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£10000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444