Dod o hyd Busnesau Lleol

17 Stryd Masnach (Pris ar gais)

Mae Pont-y-pŵl tua 4 milltir i’r gogledd o Gwmbrân, 8 milltir i’r de o’r Fenni a 7 milltir o draffordd yr M4 yng Nghasnewydd

Mae’r adeilad dan sylw ar Stryd Masnach, y brif ffordd yng nghanol tref Pont-y-pŵl.

Mae’n cynnwys swyddfeydd mewn adeilad ar ddiwedd teras wedi eu trefnu dros loriau gwaelod isaf, gwaelod, cyntaf ac ail sy’n newydd eu hadnewyddu.

Y tu mewn mae yna le swyddfa o ansawdd uchel yn cynnwys carpedi ar y lloriau, nenfydau crog gyda goleuadau, ceblau data a chwndidau, system oeri LG, gwres canolog nwy, cymysgedd o ffenestri gwydr sengl a dwbl a thoiledau ar y llawr gwaelod, y cyntaf a’r ail.

Mae yna gegin gyda lloriau finyl a thoiledau dynion a menywod ar bob llawr.

Mae yna lifft sy’n caniatáu mynediad i’r anabl i bob llawr

Cyfeiriad:

Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 6JQ

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Office

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

482

Maint (troedfedd sgwâr)

5189

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444