Dod o hyd Busnesau Lleol

Lakeside Close

Mae’r safle yn un o dirwedd wastad a siâp rheolaidd. Mae’r safle wrth ymyl hen ffatri Panasonic sydd nawr yn cael ei hadnewyddu ac sydd â nifer o fusnesau ynddi gan gynnwys pheirianwyr aerdymheru a phensaernïol.

Mae’r ffordd i’r safle ar hyd heol gymunol trwy’r ystâd.

Cyfeiriad:

Parc Diwydiannol Llantarnam, Cwmbrân Torfaen

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Land

Dosbarth

Unknown

Maint (erwau)

1.44

Argaeledd

For Sale

Daliadaeth

Freehold

Pris Rhydd-ddaliad

£250

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444