Dod o hyd Busnesau Lleol

Rhan o Uned 1 Lakeside House

Mae’r eiddo yn agos i Lakeside Close mewn safle amlwg, ac mae’n rhan o’r adeilad y bu Panasonic ynddo.  Yn agos mae Contour, DJ Refrigeration a CDM Shop Fittings , ESI, Carleton Medical a systemau rheoli

Mae’r eiddo sydd ar gael wedi ei wneud â ffrâm dur, ac mae’n rhan o uned fwy sydd wedi ei rhannu.  Mae yno waliau o uchder gydag inswleiddio a chaenen ar y to, gan gynnwys dalennau tryloyw ar y to ar gyfer golau naturiol ychwanegol. Mae ffordd gymunol tarmac yn arwain at y cefn a rhennir hyn gyda busnesau cyfagos. Mae gan yr eiddo ddrws rholer o faint da yn arwain at y ffordd yn y cefn. Mae’r storfa ar y cyfan ar gynllun agored gyda rhan fach wedi ei neilltuo.

Cyfeiriad:

Parc Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen NP44 3HD

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

148.64

Maint (troedfedd sgwâr)

1600

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£6400

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444