Dod o hyd Busnesau Lleol

Tŷ Clarence

Mae’r adeilad yn cynnwys swyddfeydd ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf yn cynnwys cymysgedd o barthau cynllun agored ac ar wahân. Mae’n cynnwys swyddfeydd o wahanol faint a gosodiad ynghyd a chegin a thoiledau. Bydd yr eiddo yn cydymffurfio’n llwyr gyda’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.

Cyfeiriad:

Clarence Corner, Pont-y-pŵl, Torfaen,

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Office

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

115

Maint (troedfedd sgwâr)

1240

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£10540

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444