Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 1 Lakeside House

Mae’r adeilad o wneuthuriad ffrâm ddur ac yn rhan o uned fwy a rhannwyd yn unedau llai.  Mae gan yr adeilad waliau wedi eu hinswleiddio at yr uchder cyfan a chaenen ar y to a dalennau lled dryloyw ar gyfer golau naturiol ychwanegol, a bargodion crwm. Mae gan yr adeilad fynediad trwy ffordd darmac gymunedol i’r tu cefn sy’n cael ei rhannu gyda pherchnogion cyfagos.  Mae ffordd i mewn o dan orchudd yn arwain at dderbynfa o faint rhesymol sy’n rhoi gofod ar gyfer swyddfa. Mae’r swyddfa’n cynnwys ffenestri gwydr dwbl, gyda charped trwy’r holl le a nenfydau ffug. Mae gan y brif swyddfa cynllun agored bared datodadwy i ffurfio swyddfa rheolwr.  Mae hon wedi cael ei hadnewyddu i roi swyddfa o safon dda. Mae yna 10 man parcio penodedig y tu allan i’r uned.

Cyfeiriad:

Parc Llantarnam, Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen NP44 3HQ

Lleoliad

Cwmbran

Cyfeirnod Grid

ST300927

Property Type

Industrial

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

712

Maint (troedfedd sgwâr)

7662

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444