Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 38 Parc Diwydiannol Llantarnam

Mae'r adeilad dan sylw yn cynnwys uned warws canol teras gyda mannau parcio i'r tu blaen, gyda mynediad o Glos John Baker ar gyfer llwytho o'r cefn. Mae'r ardal iard gefn yn gymunol.


Y tu ôl i'r adeilad mae drws caead rholer yn cynnig mynediad i'r uned sydd ag uchder o tua 3.56m a lled o 3.63m. Mae adeilad bychan â tho mono wedi'i godi yng nghefn yr uned fel storfa, sydd hefyd â chaead rholer , ac yn cynnig mynediad i gerddwyr

Cyfeiriad:

Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

435

Maint (troedfedd sgwâr)

4677

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£15000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444