Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 60 Ystâd Ddiwydiannol Springvale

Mae’r eiddo’n cynnwys uned ffatri hunangynhwysol ar wahân, swyddfeydd cysylltiol ac iard ddiogel. Adeiladwyd yn wreiddiol yn y 1960au diweddar ac mae’n cynnig cyfleoedd ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau mewn cynhyrchu a dosbarthu, sy’n galw am weithredu 24/7.

Mae Cwmbrân yn cysylltu’n wych gyda Chaerdydd a Chasnewydd trwy gyffordd 25A / 26 traffordd yr M4 a Chwmbrân yw’r Ardal Haen 1 a Gynorthwyir agosaf ar yr M4 o Loegr. 

Cyfeiriad:

Springvale, Cwmbrân, Torfaen NP44 5BD

Lleoliad

Cwmbran

Cyfeirnod Grid

ST282956

Property Type

Industrial

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

7976

Maint (troedfedd sgwâr)

85821

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444