Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned A Ffordd Tŷ Coch

Adeilad diwydiannol un talcen a adeiladwyd, rhyw 30 mlynedd yn ôl yw’r adeilad. Cafodd ei wneud o ffrâm ddur gyda’r codiadau’n rhannol o flociau/briciau yn cynnal to ar oleddf. Uchder y bargod yw tua 4.85 metr (16 troedfedd) ac mae’r to’n cynnwys paneli golau lled dryloyw ac mae’r gofod cynhyrchu yn gynllun agored gyda swyddfeydd yn y tu blaen a rhai lledloriau mewn rhannau o’r adeilad.

I du blaen yr adeilad mae yna ardal llwytho gyda mynediad trwy gaead rholer ac iard yn y tu blaen ar gyfer parcio ceir a mynediad i gerbydau nwyddau trwm.

Cyfeiriad:

Cwmbrân, Torfaen, NP44 7HF

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

1229

Maint (troedfedd sgwâr)

13225

Argaeledd

For Sale

Daliadaeth

Freehold

Pris Rhydd-ddaliad

£575000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444