Dod o hyd Busnesau Lleol

19 Stryd y Garan

Mae'r eiddo wedi'i leoli ar Crane Street, lleoliad masnachol a phreswyl sydd wedi'i hen sefydlu, yng nghanol tref Pont-y-pŵl yn agos at Tesco a'r meysydd parcio. Mae'r cysylltiadau ffyrdd yn dda i'r A4042 sy'n rhoi mynediad i'r M4, Cwmbrân a Chasnewydd.

Mae'r llety dan sylw yn cynnwys swyddfeydd llawr cyntaf mewn adeilad 3 llawr ac maen nhw wedi’u trefnu ar ffurf 2 ystafell. Y tu fewn, mae gan yr eiddo garpedi, nenfydau crog mewn ambell le a gwres canolog nwy. Mae yno gegin a thoiled.

Cyfeiriad:

Pont-y-pŵl Torfaen NP4 6LY

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Office

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

46.29

Maint (troedfedd sgwâr)

498

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£2500

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266