Dod o hyd Busnesau Lleol

2 The Arcade

Mae’r eiddo’n cynnwys uned manwerthu A2 ar y llawr gwaelod mewn lleoliad amlwg ar gornel yng nghanol tref Cwmbrân.

Mae’r eiddo yn yr Arcade yng nghanol tref Cwmbrân.  Mae meysydd parcio’r dref a’r orsaf fysiau o fewn cyrraedd.

 

Cyfeiriad:

Canol Tref Cwmbrân, Cwmbrân, Torfaen, NP44 1PQ

Lleoliad

Cwmbran

Cyfeirnod Grid

ST295954

Property Type

Retail

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

23.77

Maint (troedfedd sgwâr)

259

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£12500

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266