Dod o hyd Busnesau Lleol

Unedau Manwerthu Caffi a Swyddfa

Adeilad newydd un llawr yw’r eiddo o wneuthuriad traddodiadol wedi ei rendro a’i beintio at y gweddlun o dan doeon ar oleddf.  Mae yna ffenestri a drysau alwminiwm gwydr dwbl gyda chaeadau diogelwch mewnol. I’r tu fewn mae’r adeilad wedi ei rannu’n 4 uned i’w gosod, a gosodir un o’r rhai i Heddlu Gwent. Mae gan yr unedau linoliwm ar y lloriau, waliau wedi eu plastro a’u paentio a goleuadau stribed. Mae gwres trwy system gwres canolog nwy.

 

Cyfeiriad:

Rhodfa'r Eglwys, Trefethin, Pont-y-pŵl, Torfaen

Lleoliad

Pontypool

Cyfeirnod Grid

SO282020

Property Type

Other

Dosbarth

A1

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266