Dod o hyd Busnesau Lleol

Tir wrth ymyl Triko, Pont-y-pŵl

Mae’r eiddo yn Skewfields, lleoliad masnachol i’r de o ganol tref Pont-y-pŵl yn agos at briffordd yr A4041.

Mae’r eiddo o dan sylw yn cynnwys safle ar gyfer datblygiad posibl yn ardal y maes parcio a thirweddu ar gyfer adeilad Triko yn Skewfields.

PRIS Ar gais.

Cyfeiriad:

Skewfields, Pont-y-pŵl, NP4 0XZ

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Land

Dosbarth

Unknown

Maint (hectar)

0.68

Maint (erwau)

1.7

Argaeledd

For Sale

Daliadaeth

Freehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266