Dod o hyd Busnesau Lleol

Canolfan Fusnes Y Dafarn Newydd

Lleolir Canolfan Fusnes Y Dafarn Newydd yn Y Dafarn Newydd tua 0.8 km (0.5 milltir) i'r de o ganol tref Pont-y-pŵl. Mae New Road yn cynnig cyswllt â'r A4042 ac, yn ei dro, Cwmbrân a Thraffordd yr M4 tua'r de.

Mae Canolfan Fusnes Y Dafarn Newydd yn cynnwys adeilad deulawr sy'n darparu ystod o unedau swyddfa a busnes. Y tu mewn, mae'r eiddo'n cynnig swyddfeydd mewn ystafelloedd unigol ynghyd â thoiledau a cheginau cymunedol. Y tu ôl i'r adeilad mae mannau parcio.

 

Cyfeiriad:

Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, Torfaen

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Office

Dosbarth

B1

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266