Dod o hyd Busnesau Lleol

Pearl Assurance House

Mae’r adeilad dan sylw yn adeilad 4 llawr o ofod manwerthu a swyddfa o wneuthuriad traddodiadol o dan do gwastad.

I’r tu mewn, mae’r eiddo wedi ei drefnu yn 3 uned manwerthu gyda gofod swyddfeydd wedi eu hadnewyddu ar y lloriau eraill.  Mae’r swyddfeydd ar y cyfan yn gynllun agored ac maen nhw wedi eu hadnewyddu’n llawn.

Mae cysylltiadau ffyrdd yn dda i’r A4042 sy’n arwain at yr M4 a Chwmbrân a Chasnewydd.

Cyfeiriad:

Heol Hanbury Pont-y-pŵl Torfaen NP4 6LY

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Office

Dosbarth

Unknown

Argaeledd

For Sale

Daliadaeth

Freehold

Pris Rhydd-ddaliad

£30000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266