Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 23 Parc Diwydiannol Llantarnam

Mae’r eiddo o dan sylw’n cynnwys uned ddiwydiannol o wneuthuriad ffrâm ddur o dan do ar oleddf. I’r tu mewn mae yno ofod swyddfa sy’n cynnig ardal cynllun agored ynghyd â chegin a thoiled. Mae gan yr uned nenfwd crog a system awyru.  Mae parcio i geir i’r tu blaen.     

Mae’r eiddo ar Barc Diwydiannol Llantarnam, lleoliad sefydledig ar gyfer diwydiant a manwerthu yn agos i ganol tref Cwmbrân a ffordd yr A4051.  Mae Casnewydd a Chyffordd 26 traffordd yr M4 tua 4.8 cilomedr (3 milltir) i’r de.

Cyfeiriad:

Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen, NP44 3AX

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

6968

Maint (troedfedd sgwâr)

750

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y mis)

£6250

I gael manylion pellach cysylltwch a