Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 5, Parc Diwydiannol Towngate

Mae’r adeilad ar Barc Diwydiannol Towngate, datblygiad diwydiannol modern y mae modd ei gyrraedd o ffordd Tŷ Coch yn agos ar ganol tref Cwmbrân.  Mae cysylltiadau’r ffyrdd trwy briffordd yr A4042 sy’n cysylltu at yr M4 a Chasnewydd i’r de.

Mae’r adeilad yn cynnwys uned ddiwydiannol fodern o wneuthuriad ffrâm ddur o dan do ar oleddf.  Mae mynediad i gerbydau trwy ddrws caead rholer i’r tu cefn. I’r tu mewn mae gofod cynhyrchu cynllun agored gyda swyddfeydd ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf. Mae yna iard ddiogel i’r tu cefn a’r ochr.

Cyfeiriad:

Cwmbrân Torfaen NP44 7HE

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

303.51

Maint (troedfedd sgwâr)

3267

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£20000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266