Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 6, Parc Diwydiannol Towngate

Mae’r adeilad ar Barc Diwydiannol Towngate, datblygiad diwydiannol modern y mae modd ei gyrraedd o ffordd Tŷ Coch yn agos ar ganol tref Cwmbrân.  Mae cysylltiadau’r ffyrdd trwy briffordd yr A4042 sy’n cysylltu at yr M4 a Chasnewydd i’r de.

Mae’r adeilad yn cynnwys uned ddiwydiannol fodern o wneuthuriad ffrâm ddur o dan do ar oleddf.  Mae mynediad i gerbydau trwy ddrws caead rholer i’r tu blaen. Y tu mewn mae yna ardal gynhyrchu cynllun agored gyda thoiled.  Mae lle i barcio i’r tu blaen.

Cyfeiriad:

Cwmbrân Torfaen NP44 7HE

Lleoliad

Cwmbran

Cyfeirnod Grid

ST293942

Property Type

Industrial

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

181.82

Maint (troedfedd sgwâr)

1957

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£12000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266