Dod o hyd Busnesau Lleol

Eiddo Diwydiant Ysgafn i'w Rentu

Mae’r eiddo’n cynnwys warws hunan-gynwysedig wedi ei ddodrefnu’n llawn o wneuthuriad ffrâm ddur â chaenen o ddalennau metel a tho ar oleddf sy’n cynnwys 10% o’r to mewn paneli goleuo tryloyw. 

Mae Ystâd Ddiwydiannol Avondale yn lleoliad busnes, gweithgynhyrchu a dosbarthu sefydledig 2.5 milltir i’r Gogledd o ganol tref Cwmbrân ac o fewn cyrraedd hawdd i Gyffyrdd 25A a 26 traffordd y M4 tua 5.5 milltir i’r de (trwy’r A4042 a A4051).  Mae’r rheiny sydd ar yr ystâd yn cynnwys cymysgedd o fusnesau manwerthu cenedlaethol, gweithgynhyrchu, storio a dosbarthu.

Cyfeiriad:

Uned 7, Avondale Road, Pontrhydyrun, Cwmbrân, Torfaen, NP44 1UD

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

B2

Maint (metr sgwâr)

1830

Maint (troedfedd sgwâr)

19700

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hansteen

Cyfeiriad:

Estate Office, 1 Centre Court , Stad Ddiwydiannol Treforest Pontypridd, Morgannwg Ganol, CF37 5YR

Ffon:

01443 844795