Dod o hyd Busnesau Lleol

4A Castle Mews

Eiddo manwerthu ar y llawr isaf, man gwerthu i'r tu blaen gyda storfa i'r tu cefn. Defnyddir ar hyn o bryd fel siop trin gwallt a harddwch.

Cyfeiriad:

Srryd Siôr, Pont-y-pŵl NP4 6BU

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Retail

Dosbarth

A1

Maint (metr sgwâr)

62

Maint (troedfedd sgwâr)

578

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y mis)

£417

Rhent (y flwyddyn)

£5000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Rheolaeth Asedau

Cyfeiriad:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Glantorvaen Road, Pont-y-pŵl, Torfaen

Ffon:

01495 742902

Gwefan: