Dod o hyd Busnesau Lleol

5 Maes Fairwater

Eiddo manwerthu dau lawr, gydag ardal gwerthu ar y llawr isaf a storfa ar y llawr cyntaf.

Cyfeiriad:

Fairwater Cwmbrân Torfaen

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Retail

Dosbarth

A1

Maint (metr sgwâr)

116

Maint (troedfedd sgwâr)

1250

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y mis)

£542

Rhent (y flwyddyn)

£6500

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Rheolaeth Asedau

Cyfeiriad:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Glantorvaen Road, Pont-y-pŵl, Torfaen

Ffon:

01495 742902

Gwefan: