Dod o hyd Busnesau Lleol

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Mae gyda ni amrywiaeth eang o stondinau ar gael y mae modd rhentu rhai ohonyn nhw yn achlysurol am gyn lleied â £5 y dydd. Mae ein stondinau’n cynnwys: Arlwyo wedi’u hawyru, Arlwyo, Lluniaeth, difwyd, masnachu prawf ac achlysurol.

I archebu stondin nawr, neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â rheolwr y Farchnad - Robert Davies: Ffôn: 01495 742 757

E-bost: robert.davies@torfaen.gov.uk

Gwefan: www.southwalesbusiness.co.uk

Cyfeiriad:

Stryd y Farchnad, Pont-y-pŵl, Torfaen

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Retail

Dosbarth

Unknown

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a