Altech Software

Busnes meddalwedd yw Altech Software sy'n arbenigo'n unig mewn atebion i gwmniau sy'n cynhyrchu bwyd.

Mae'r cwmni wedi ysgrifennu meddalwedd modiwlau Vision For Food sydd yn gallu tynnu papur allan o'r holl broses o gynhyrchu bwyd. Y rhan gorau yw bod prosesyddion bwyd yn gallu cynyddu lefel cynnyrch, cywirdeb cynnyrch, rheoli ansawdd, glynu wrth gofynion, dilyn trywydd, cydymffurfio ac effeithlonrwydd staff ar yr un pryd.

Hefyd mae'r meddalwedd yn creu awyrgylch integreiddiedig ar gyfer creu a datblygu cynnyrch newydd, ynghys â phorth cydweithredol ar gyfer rheoli gofynion y darparwr.

Gwefan: www.visionforfood.com