Accenture

Arbenigwyr mewn Awtomasiwn Prosesu Robotaidd (APR) yw Genfour.

Ers ein sefydlu yn Rhagfyr 2012 mae Genfour wedi canolbwyntio ar ddarparu cynnyrch robotaidd i'n clientiaid, gan ddatblygu llinellau gwasanaeth Gwerthuso, Ymgasglu, Gweithredu, Cynnal a Chyflawni o'r cychwyn.

Fe ddechreuom ni fel partner gweithredu i Blue Prism ond ers hynny wedi ehangu i weithio gydag offer APR eraill, ac, yn fwy diweddar, platfform "hunan-ddysgu" dirnadol.  Prif fantais ein ffocws yw ein bod ni wedi datblygu'r cwmni i ddarparu cynnyrch robotaidd da.

Gweledigaeth Genfour yw dod yn bartner Gweithle Digidol i'n cleient, yn darparu cefnogaeth ar gyfer technolegau awtomasiwn cyflenwol niferus, y gorau yn y maes, mewn ffordd gyson er mwyn sicrhau buddiannau o ran cost a gadael i bobl wneud yr hyn y maen nhw'n gwneud orau.  

Mae Genfour yn darparu gweithlu digidol sy'n cynnwys Awtomasiwn Prosesu Robotaidd, technoleg dirnadol ac awtomasiwn ar y ddesg. Mae ein gweithlu yn troi eich prosesau yn awtomataidd er mwyn cyflawni'r canlyniadau mwyaf gwerthfawr a rhagweladwy i'ch busnes. Mae cwmniau o'r safon uchaf yn ein dewis ni oherwydd ein profiad, arbenigedd a'n hagosatrwydd at y cwsmer.  Trwy ddefnyddio'r meddalwedd gorau yn gyflym, byddwn yn rheoli'r trawsnewidiad at y gweithlu digidol ac yn lleddfu'r broses.  Gallwch ddisgwyl canlyniadau cyflym gan gynnwys; lefelau newydd o effeithlonrwydd yn eich prosesau, arbedion ariannol, cyflymder a chywirdeb – gan arwain at fwy o enillion ariannol a chynnydd mewn cynhyrchiant.