Thalia Design Automation

Mae Thalia Design Automation yn cyflenwi cyfarpar Awtomasiwn Dylunio Electronig (EDA) arloesol gan ddarparu i ddylunwyr sglodion genhedlaeth newydd o offer ar gyfer optimeiddio analog a gyrru cylchedau electroneg. Mae eu hoffer yn defnyddio algorithmau Deallusrwydd Artiffisial (AI) soffistigedig er mwyn chwilio trwy filiynau o gyfuniadau paramedr i chwilio am yr ateb gorau o fewn dyddiau yn hytrach nag wythnosau.  Mae'r offer nid yn unig yn helpu peirianwyr i gynhyrchu gwell dyluniadau ond hefyd yn cynyddu lefel eu cynhyrchiant, yn lleihau amser dylunio ac yn ail-weithio cylchredau gan arwain at gostau datblygu is a gwell perfformiad i'r cynnyrch

Gwefan: www.thalia-da.com