Blaenafon

Datblygodd tref Blaenafon yng nghanol y 19eg ganrif i gefnogi anghenion poblogaeth a oedd yn prysur dyfu. Yn ystod oes Fictoria, roedd y dref yn gartref i fusnesau ffyniannus ac yn fwrlwm o weithgarwch. Erbyn 1901, roedd dros dau gant o adeiladau masnachol ym Mlaenafon, gan gynnwys dysenni o dafarndai.

Heddiw, mae’r brif ganolfan fasnachol, Heol Lydan, yn ardal siopa ddeniadol. Mae yna siopau crefftau, siopau llyfrau a siopau bwyd unigryw, fel Blaenavon Cheddar Company, sydd wedi ennill gwobrau. Mae yna amrywiaeth o wasanaethau traddodiadol hefyd, gan gynnwys siop y cigydd, siop groses a siop papurau newydd, yn ogystal â nifer o lefydd i fwyta neu yfed. Mae Blaenafon yn lle delfrydol i fanwerthwyr annibynnol, lleol, gyda chymorth i fusnesau, ymdeimlad o gymuned a balchder lleol.

Dangosir treftadaeth y dref gan y nifer o adeiladau cyhoeddus trawiadol, gan gynnwys Neuadd y Gweithwyr yn ei holl ysblander (a adeiladwyd gan weithwyr y dref), Llyfrgell Blaenafon a nifer o eglwysi a chapeli, pob un wedi chwarae rhan bwysig ym mywyd y dref.

Ffurfiwyd Tîm Tref Blaenafon, ac mae’n cynnwys grŵp bach o wirfoddolwyr brwdfrydig, sy’n cynrychioli pob agwedd ar Gymuned Blaenafon. Nod Tîm y Dref yw hybu’r Dref a’r hyn sydd ganddi i’w gynnig. Mae’r tîm yn awyddus i ddechrau prosiectau newydd ac i ddatblygu cynllun gweithredu ar gyfer y Dref.  Rydyn ni ar Facebook o dan ‘Blaenavon Town Team’ neu ar Twitter @Blaenavontown

Am fwy o wybodaeth ar Dref Blaenafon, ffoniwch 01633 648319.