Seibergadernid: Diogelu Eich Busnes, Diogelu Eich Dyfodol

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Rhithiol
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Mawrth 12th Hydref 2021 (10:00-12:00)
Cyswllt
Cyber Resilience (Page 1 of 3) (office.com)
Disgrifiad
A yw eich busnes yn gadarn yn wyneb seiberdroseddu? Oeddech chi'n gwybod, bu ymosodiad seiber ar gwmnïau'r DU bob 49 eiliad rhwng Ebrill a Mehefin eleni? Mae seiberdroseddu yn effeithio ar fusnesau o bob maint, ond mae yna gamau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich un chi. Gadewch i ni ddangos i chi sut ar Ddigwyddiad Seibergadernid arbennig am ddim.

Cewch gyngor am ddim gan yr arbenigwyr – ymunwch â Chyflymu Cymru i Fusnesau, Canolfan Seibergadernid yng Nghymru, ac Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Tarian ar 12 Hydref, 10 am-12pm.

Dysgu am:
· Y 5 colofn diogelwch
· Beth i'w wneud os oes ymosodiad ar eich busnes
· Cymorth ymarferol a chefnogaeth bellach ar gael
· Achrediad Hanfodion Seiber
· Profiadau seiber busnesau eraill

Gall busnesau cymwys hefyd dderbyn cefnogaeth 1:1 am ddim ar ôl cwblhau'r weminar.