StartUp 2021: Enterprise Nation

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Ar - lein
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Sadwrn 23rd Ionawr 2021 (09:30-16:00)
Cyswllt
StartUp 2021 | Event | Online | Small business | Enterprise Nation
Disgrifiad
Mae StartUp 2021 yn hanfodol i entrepreneuriaid sydd wrthi ar hyn o bryd a darpar entrepreneuriaid. Dyma'ch cyfle nid yn unig i ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am ddechrau a thyfu busnes, ond hefyd i gysylltu â chynghorwyr a fydd yn helpu i fynd â'ch menter i'r lefel nesaf.

Ymunwch o gysur eich cartref ddydd Sadwrn 23 Ionawr 2021 – bydd cyfle i chi fwynhau mynediad at dros 100 o entrepreneuriaid ysbrydoledig ac arbenigwyr busnesau bach ar draws 11 llwyfan rhithwir gwahanol. Pris y tocyn yw £10 a chynhelir y digwyddiad rhithwir rhwng 9.30am a 4pm.

Bydd tocyn i StartUp 2021 yn rhoi mynediad unigryw i chi i recordiadau o sesiynau'r dydd, fel y gallwch ddal i fyny ar unrhyw sesiynau y byddwch chi’n eu methu ar adeg sy’n gyfleus i chi!