Mehefin 2021:Digwyddiad Llais Busnes Torfaen

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Rhithiol
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Iau 24th Mehefin 2021 (16:30-18:00)
Cyswllt

Archebwch: http://eventpilot.evolutive.co.uk/eventDetails.aspx?siteId=467&eventNo=20134
Disgrifiad

Mae hwn yn gyfle i aelodau Llais Busnes Torfaen fod yn rhan o rwydwaith busnes mwy, rhoi cymorth a chyngor, cael gwybod beth mae pobl eraill yn ei wneud, gyda chyfle i rwydweithio.

Byddwn hefyd yn croesawu  Dr Paul Thomas, Meddyg Busnes BBC Cymru,  fel ein siaradwr gwadd. Dewch i glywed Paul yn rhannu peth o'i brofiad byd-eang  o ran creu, rheoli a herio sut mae sefydliadau'n ymddwyn a sut y gall hyn wneud iddyn nhw weithredu mewn ffyrdd mwy dynol.