Clinig Cymorth Busnes : Banc Datblygu Cymru a Economi a Mentergarwch

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Rhithiol: Microsoft Teams
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Iau 8th Gorffennaf 2021 (10:00-14:00)
Cyswllt
Archebwch  http://eventpilot.evolutive.co.uk/eventDetails.aspx?siteId=467&eventNo=23324
Disgrifiad

Mae’r digwyddiad hwn nawr YN LLAWN. Ebostiwch Economi a Mentergarwch Torfaen i gael eich ychwanegu i’n rhestr wrth gefn neu i ofyn am apwyntiad 1-1 ar ddyddiad/amser arall 

Ydych chi'n chwilio am arian i gefnogi eich anghenion busnes?

Mae Banc Datblygu Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - Tîm Economi a Menter yn falch iawn o gynnal Clinig Cymorth Busnes 

Fel cynrychiolwyr lleol rydym yn ymroddedig i sicrhau bod y busnesau rydyn ni'n gweithio gyda nhw yn sicrhau'r cyllid a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw i helpu gyda chostau cychwynnol neu i dyfu eich busnes presennol.

Yn y sesiwn, gallwch ddarganfod mwy am gefnogaeth leol sydd ar gael ar gyfer eich busnes. Gan weithio gyda'n gilydd gallwn ddarparu cyllid i ddechrau neu ehangu busnes, gan eich cefnogi gydag arian er mwyn prynu offer newydd neu hyd yn oed brynu busnes.

P'un a ydych chi'n fusnes sy'n dechrau o'r newydd neu'n fusnes sy'n bodoli eisoes, dewch i siarad â ni am eich busnes a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol.