Ffederasiwn Busnesau Bach.: Cynhadledd Cadernid Busnes Cymoedd De Cymru

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Virtual Online
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Gwener 25th Mehefin 2021 (09:30-13:30)
Cyswllt

More information and booking https://www.fsb.org.uk/event-calendar/south-wales-valleys-business-resilience-conference.html

 

Disgrifiad

Mae busnesau yng Nghymoedd De Cymru wedi wynebu nifer o heriau enfawr dros y 24 mis diwethaf - effeithiau llifogydd difrifol, ansicrwydd ynghylch Prydain yn gadael yr UE, cynnydd mewn seiberdroseddu ac, yn amlwg, y pandemig COVID.

Mae sicrhau cadernid busnes yn bwysicach nag erioed, ac mae cynllunio ar gyfer parhad busnes yn rhywbeth y dylai pob busnes ei ystyried. Yn y gynhadledd hon, bydd cynrychiolwyr yn clywed gan Wasanaeth Yswiriant y Ffederasiwn Busnesau Bach ynghylch sut i ddatblygu Cynllun Parhad Busnes er mwyn nodi risgiau a chynllunio ar eu cyfer. Bydd cynrychiolwyr yn clywed hefyd gan banel o fusnesau o’r Cymoedd ynghylch sut maent wedi goroesi’r ansicrwydd diweddar.

Siaradwr Gwadd: Cyn Chwaraewr Rhyngwladol Cymru ac un o’r Llewod Prydeining, ac Arbenigwr Gwytnwch Ryan Jones ar 'Sut mae gwytnwch personol yn helpu gwytnwch busnes.'

Bydd cyfle hefyd i rwydweithio â busnesau a chynrychiolwyr eraill yn ystod y sesiynau grŵp rhithwir.

Rhagor o wybodaeth a bwcio: https://www.fsb.org.uk/event-calendar/south-wales-valleys-business-resilience-conference.html