Business News Wales: Pump o Ddatblygiadau Cyfraith Cyflogaeth Allweddol i'w Disgwyl ym mis Ebrill

Mae Ebrill yn fis prysur i’r rhan fwyaf o fusnesau, gyda dechrau’r flwyddyn ariannol newydd yn creu gofynion cyfrifeg ac adrodd i lawer. Ynghyd â hyn, bydd datblygiadau mewn cyfraith cyflogaeth yn dod i rym. Mae Business News Wales yn ystyried y pum datblygiad allweddol.

  •  Dyddiad cau ar gyfer adroddiadau bwlch cyflog rhwng y rhywiau
  • Newidiadau i drethu taliadau terfynu
  • Cynnydd yn y cyflog lleiaf
  • Cyfraniadau cofrestru awtomatig i godi
  • Dyfarniadau tribiwnlys i fynd yn ddrutach

 Darllenwch ymhellach yn Business News Wales

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 5th Ebrill 2018