Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018 ar agor

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn cydnabod dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant sydd wedi rhagori yn Rhaglenni Hyfforddiant a Phrentisiaethau Llywodraeth Cymru.

Byddan nhw’n arddangos ac yn dathlu llwyddiannau’r rheiny sydd wedi gwneud yn well na’r disgwyl ac wedi dangos agwedd deinamig tuag at hyfforddiant, wedi dangos arweiniad a menter, arloesi a chreadigrwydd, ac wedi dangos dealltwriaeth o ac ymrwymiad i wella datblygiad sgiliau ar gyfer economi Cymru.

 Dyddiadau Allweddol:

  • 4ydd Mai 2018:  Ceisiadau’n cau
  • 10fed Awst 2018 : Cyhoeddi’r rhai sydd yn y rownd derfynol
  • 9fed Tachwedd 2018: Seremoni yn y Celtic Manor, Casnewydd

 Mwy o wybodaeth yma

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 10th Ebrill 2018