Innovate UK yn Cyhoeddi Cystadleuaeth Ariannu Rhaglen Agored – Rownd Un

Gweledigaeth IUK yw helpu economi’r DU i dyfu uwchben economi cenhedloedd eraill trwy ysbrydoli a chefnogi busnesau arloesol wrth greu diwydiannau’r dyfodol. Nod y gystadleuaeth hon yw helpu busnesau i ddatblygu syniadau arloesol ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau newydd a all gael effaith economaidd ar y DU.

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i’r syniadau neu’r cysyniadau gorau gyda golwg ar eu masnacheiddio. Gall y rhain ddod o unrhyw faes o dechnoleg, gwyddoniaeth neu beirianneg, gan gynnwys y diwydiannau celfyddydol, dylunio, cyfryngau neu greadigol.

Yn agor 10fed Mai 2018

Dyddiad cau ar gyfer geisiadau : 11eg Gorffennaf

Rhagor o wybodaeth  yma  
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 1st Mai 2018