Innovate UK yn Lansio Benthyciadau Arloesi £10 Miliwn ar gyfer MBCh

Mae’r gystadleuaeth hon yn rhan o’r cynllun Benthyciadau Arloesi peilot £50 miliwn a gyflwynwyd yn yr hydref 2017 drwy Innovate UK (IUK) . Nod y cynllun yw darparu cyllid i fusnesau sy’n fforddiadwy, amyneddgar a hyblyg, ar gyfer prosiectau sydd â llwybr clir i lwyddiant masnachol.

Mae’r benthyciadau wedi eu hanelu at fusnesau micro, bychan a chanolig eu maint yn y DU.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru :  6 Mehefin 2018

Dyddiad cau :  13 Mehefin 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 10th Ebrill 2018