Gwobr Nokia Bell Labs yn Agor i Arloeswyr Technoleg Byd-eang

Mae gwobr Nokia Bell Labs yn gystadleuaeth ar gyfer arloeswyr o bob cwr o’r byd, yn cydnabod mentrau sy’n newid pethau yn y maes technoleg gwybodaeth a chyfathrebu. Bydd y gwobrau, sy’n dod i US $175,000 yn rhoi cyfle i arloeswyr a ddewisir gydweithredu gydag ymchwilwyr Bell Labs i helpu i wireddu eu gweledigaeth.

Mae Nokia yn chwilio am syniadau sy’n newid y gêm ac sy’n effeithiol, gyda photensial i newid sut mae pobl yn byw, gweithio a chyfathrebu gyda’i gilydd.

Dyddiad cau Cyfnod Un yw 25 Ebrill 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 10th Ebrill 2018