Steve Jones o Comparison Creator o Springboard (Cwmbrân) yn rownd derfynol Gwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru 2018

Mae’r gwobrau yma wedi tyfu dros y 7 mlynedd diwethaf ac maen nhw’n cynrychioli pinacl arweinyddiaeth a rhagoriaeth busnes gan amlygu’r cyfraniad arbennig mae arweinwyr busnes yn gallu gwneud i gymdeithas a dyfodol economaidd y genedl.

Cyhoeddwyd fod Steve Jones o Comparison Creator o Springboard (Cwmbrân) yn rownd derfynol categori Cyfarwyddwr y Flwyddyn  - Arloesi.

Bydd y digwyddiad gwobrwyo yn Stadiwm SSE Swalec, Caerdydd ar  11eg Mai 2018.   Mwy o wybodaeth am y gwobrau a bwcio yma

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Mai 2018