Sioe Deithio Diwydiant Croeso Cymru yn dod i Westy'r Parkway, Cwmbrân 11eg Medi 2018 : Cadwch y Dyddiad

Bydd Croeso Cymru ar y ffordd ym Medi ar gyfer y diweddaraf o’u sioeau teithio diwydiannol ble byddan nhw’n rhannu’r newyddion diweddaraf gan gynnwys sut all fusnesau twristiaeth weithio gyda nhw ar Flwyddyn Darganfod 2019.  Bydd digwyddiad rhanbarthol y De Ddwyrain yng ngwesty’r Parkway, Cwmbrân ar 11eg Medi.  Bydd manylion pellach, gan gynnwys sut i gadw lle, ar gael yn y misoedd i ddod felly cadwch lygad allan ar Twitter.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Mai 2018