Wythnos Twristiaeth Cymru, 12-20 Mai 2018 : Cydweithio i Gystadlu

Thema Wythnos Twristiaeth Cymru eleni yw ‘Cydweithio i Gystadlu’ sy’n anelu at bwysleisio nerth partneriaethau ar draws y diwydiant.

Wedi eu cydlynu gan Gynghrair Twristiaeth Cymru, bydd cyfres o ddigwyddiadau trwy’r wythnos i ddangos sut mae mentrau gwahanol o fewn sectorau’n cydweithio, yn rhoi cyfleoedd ardderchog ar gyfer hunangyflogaeth a gyrfaoedd yn ogystal â rhagoriaeth mewn gwasanaeth i gwsmeriaid.

Bydd derbyniad, a noddir gan y Caravan & Motorhome Club, yn y Senedd yng Nghaerdydd ar 15 Mai gydag anerchiad gan y Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas.

Anogir cymdeithasau twristiaeth, sefydliadau masnachol a busnesau ar draws y wlad i drefnu digwyddiadau sy’n pwysleisio pwysigrwydd y diwydiant a phartneriaeth yn ystod Wythnos Twristiaeth Cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 5th Ebrill 2018