Cronfa £10 Miliwn Entrepreneuriaid Ynni nawr ar agor i MBaCh

Mae seithfed cyfnod Cronfa Entrepreneuriaid Ynni’r Llywodraeth nawr ar agor i geisiadau, gyda £10 miliwn ar gael i’w ddyrannu.

Caiff y gronfa ei gweinyddu gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS), ac mae wedi ei dylunio i gynorthwyo busnesau’r DU sy’n gweithredu yn y sector ynni gwyrdd i gynnig syniadau carbon isel at y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7th Awst 2018