Bwtcamp i Fusnes: Syniadau Mawr Cymru: Rydym unwaith eto'n chwilio am entrepreneuriaid ifanc mwyaf addawol Cymru

Mae’r Bŵtcamp bellach yn agored i Entrepreneuriaid Ifanc 18-25 mlwydd oed sydd â syniad busnes y maent yn barod i’w lansio.  Cynhelir y Bŵtcamp dros dri diwrnod rhwng yr 16eg a’r 18fed o Dachwedd 2018; y lleoliad eleni fydd Canolfan Summit, Treharris.

Yn y Bŵtcamp, byddwn yn datblygu hyder Entrepreneuriaid Ifanc ym meysydd marchnata, cyllid a chynllunio busnes, a hefyd yn eu herio i ystyried pob agwedd o’u busnes.  Mae llawer o fynychwyr ein Bŵtcamp wedi mynd ati i lansio busnes llwyddiannus iawn yn fuan ar ôl mynychu’r penwythnos. 

Bydd y Bŵtcamp yn cynnig:

  • Arweiniad ynghylch holl hanfodion cychwyn busnes;
  • Cynllun strwythuredig sy’n eu helpu i ganolbwyntio ar beth i’w wneud a phryd;
  • Cymorth, syniadau ac arweiniad gan entrepreneuriaid blaenllaw o Gymru; a
  • Chysylltiadau ag Entrepreneuriaid Ifanc eraill o’r un anian.

Mae’r broses o ymgeisio am ein Bŵtcamp i Fusnes 2018 bellach ar agor! 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21st Awst 2018