Brew Monster yng Nghwmbrân yn mynd o nerth i nerth

Mae bragdy Brew Monster yng Nghwmbrân, sydd wedi ennill gwobrau, ychydig dros flwydd oed ac yn dangos sut mae penderfyniad ac arweinyddiaeth gref, ynghyd â thîm amrywiol o unigolion gyda gwahanol sgiliau a syniadau yn medru creu busnes deinamig, arloesol. O fewn y flwyddyn ddiwethaf, mae’r busnes wedi tyfu o nerth i nerth ac mae nawr yn llwyddiannus yn cyflenwi cwrw i nifer o leoliadau ledled De Cymru a chwaraewyr pwysig yn y farchnad dafarndai gan gynnwys Wetherspoons a’r Stonegate Group. Mae Brew Monster hefyd wedi dod yn rhan o Beerflex sy’n rhoi mynediad i gadwyni Enterprise a National Pub. 

Meddai’r Rheolwr Gyfarwyddwr Glenn White, sy’n ddiweddar wedi ei restru fel un o’r 35 o ddynion ifanc busnes a phroffesiynol uchaf yng Nghymru 2018 “Rydym wedi adeiladu’r busnes o’r gwaelod un. O gael hyd i leoliad i feithrin y tîm, codi’r arian ac ennill y cwsmeriaid. Mae wedi bod yn daith wyllt ond mae wedi bod werth chweil. Rydym nawr yn edrych ymlaen at werthu ein cwrw yn uniongyrchol i’r cyhoedd wrth i ni agor ein bar cwrw ein hunain yn ein bragdy yng Nghwmbrân. Rydym yn gobeithio y bydd y bar yn barod i’w agor ym mis Medi.”

 Mae’r busnes ar hyn o bryd wedi ei brisio yn £450,000 ac yn ddiweddar wedi cymryd lle ychwanegol yn Nhorfaen i ddarparu storfa oer.

Yn gynharach eleni, enillodd Brew Monster gategori gwobr y Diwydiant Diodydd yng Ngwobrau Rhanbarthol Caerdydd, sy’n cydnabod llwyddiant hynod gan unigolion a busnesau. Pennir y gwobrau gan gymysgedd o bleidleisiau gan y cyhoedd, panel siopwyr dirgel a sgorio holiadur. Meddai Glen “Roedd cael ein cydnabod yn y gwobrau hyn yn anrhydedd fawr i’r busnes.”

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, Aelod Gweithredol ar gyfer Busnes, Diwylliant, Hamdden a Thwristiaeth yng Nghyngor Torfaen “Mae’n wych clywed straeon busnes fel y rhain yn Nhorfaen. Rwy’n dymuno pob lwc i Glen a’r tîm cyfan yn Brew Monster yn eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Awst 2018