LLWYDDIANT DWBL I GWMNI CYFREITHWYR O GWMBRÂN

Mae Rubin Lewis O’Brien yn dathlu haf llwyddiannus wrth i ddwy yn y cwmni gamu ymlaen gyda’u gyrfaoedd.

Cafodd Paige Moseley, a ymunodd â’r cwmni yn 2016, ei phenodi’n Gyfreithwraig Eiddo Masnachol ar ôl cwblhau a llwyddo yn ei harholiadau.

Mae Aimee Breen yn dechrau ar ei gyrfa fel Cyfreithwraig dan Hyfforddiant gyda’r cwmni ar ôl llwyddo yn y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol.

Dywedodd y Partner Rheoli, Sam George,  “Rydym yn hynod o ffodus o fod wedi denu’r fath ymgeiswyr talentog a brwdfrydig.”

Darllenwch fwy yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 23rd Awst 2018