Talebau Arloesi Dadansoddeg Data i Fusnesau i Wella Rheolaeth Gwybodaeth – Dyddiad Cau

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i fusnesau i ymchwilio i ddata a reolir a mynd i’r afael a phroblemau posibl, gyda chefnogaeth ymchwilwyr o’r Brifysgol. Bydd y rheiny sy’n cymryd rhan yn derbyn hyd at £6,000 i weithio gydag arbenigwyr. Gall talebau gael eu defnyddio i dalu am arbenigwyr i weithredu fel ymgynghorwyr i fynd i’r afael â phroblemau penodol neu i helpu busnesau i gasglu a defnyddio data’n fwy effeithiol, neu gallan nhw gael eu defnyddio i roi hyfforddiant ar ddadansoddeg data am ddim neu am gost lai.

Dyddiad cau  30 Medi.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 23rd Awst 2018