IUK yn Cyhoeddi Cystadleuaeth ar gyfer Symud Ymlaen gyda Gallu Modurol Carbon Isel y DU

Mae APC 11 yn chwilio am gynigion ar gyfer prosiectau Ymchwil a Datblygiad yn y DU sy’n lleihau allyriad deuocsid carbon a gwella ansawdd aer. Rhaid i brosiectau ganolbwyntio ar dechnolegau sy’n cysylltu’n uniongyrchol gyda datblygiad hirdymor gallu allyriad sero, megis moduron, batris, electroneg pŵer, hybrideiddio a systemau symud amgen.

Dylai prif gais y prosiect fod ar gyfer y diwydiant modurol. Rhaid bod y prosiect yn cael ei arwain gan fusnes sy’n gweithio gydag eraill a chynnwys MBaCh a gwneuthurwr cerbydau neu gyflenwr rheng 1.

Dyddiad cau gwneud cais: hanner dydd, 3 Hydref 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Awst 2018