UK Cinema Association yn Lansio Cronfa i Wella Profiad Sinema i'r Sawl sy'n Colli eu Clyw

Mae’r Gronfa Her Technoleg wedi ei sefydlu ar gyfer arloesi mewn technoleg sy’n caniatáu i bobl sydd â nam ar eu clyw gael profiad sinema mwy cynhwysol. Mae hyd at £75,000 ar gael i gefnogi prosiectau.

Yng Nghyfnod 1, bydd disgwyl i ymgeiswyr arddangos ymarferoldeb technegol eu syniad arfaethedig.

Yng Nghyfnod 2, bydd ymgeiswyr yn datblygu a phrofi prototeip gweithredol mewn sinema ‘go iawn’.

Mae’r Gronfa ar agor i bob unigolyn a chwmni.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Medi 2018.

Rhagor o wybodaeth yma
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7th Awst 2018